41F.

Oversigtsplan 

5. semester UMD, Foråret 2015 v. Helge og Grethe (25studerende)

Uge

Dag og dato

Musik

 

Drama

Indhold

18

Man 27.april

Fraværende: Niels, Jef, Abdi, Samir

8.30- 13.00

3113,3111,3110,

 

 

Karneval program, sang og fagter, spil, rytmer, kazoo, dans. Sambasange instrumental.

Ki-båt – spil efter tal. Blokfløjten – To pølser med brød. Noder.

18

Tors. 30.april

   

8.30-13.00

Masker til karneval.

19

Ons. 6.maj

12.00 - 17.00

3114,3113,3111,3110,

 

Blues

19

Tors.7. maj

13.00 - 16.00

3111,3110,

 

Samba sang, dans og spil.

Sammenspil Blues

20

Tirs 12.maj

 

 

8.30 – 16.00

Esbjerg kunstmuseum

21

Tirs. 19.maj

8.30 -  15.00

3111,3110,

 

21

Fre.22. maj

8.30 –  16.00

 

 

Karnevalprogram 2015 Glejbjerg og Aalborg  Maria Maria akk Jamaica jamaica akk. Tag palmehatten på  Samba sange tekster   Samba rytmer Audio Generalprøve formiddag. Karneval i Glejbjerg eftermiddag

21

Lør. 23. maj

6.58 - 22.16

 

 

Pinsekarneval i Ålborg.

22 Fredag 29. maj 8.30 -13.00(12.15)    

23

Fre 5. juni

8.30-11.30

3111,3110,3109,3108

 

24

Tors. 11. juni

 

 

8.30-15.00

Specialisering Personlig fortælling

24

Fre. 12.juni

8.30-15.00

3111,3110,3109,3108

 

 

25

Tirs. 16.juni

 

 

8.30-15.00

Specialisering: Teaterpædagogisk metode i personalesammenhæng

25

Tors. 18. juni

8.30-17.00

3111,3110,3109,3108

8.30- 17.00

Fremlæggelse af speciale projekter

26

Man. 22.juni

 

 

(8.30-15.00)*

Grethes eksamensprojekt i København (11 af jer) mulig eksamensdag

26

Tors. 25. juni

 

 

8.30-15.00

Grethe Gøgl

 CKF’er for 4. og 5. semester:

· Brug og betydning af forskellige udtryksformer individuelt, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt

· Brug og betydning af fagets materialer, instrumenter og teknikker

· Arbejde med udtryksformernes sanselige, følelsesmæssige, kropslige og intellektuelle aspekter.

· Skabende processer

5. semester:

· begrunde og udfolde fagets pædagogiske, oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer og

· forstå skabende processers betydning for menneskets udvikling og livsmuligheder

Deltagelsespligten i linjefaget UMD (4., 5. og 7. semester)

I linjefaget UMD udarbejder den studerende en UMD- portfolio, der har til formål at dokumentere den studerendes opfyldelse af fagets deltagelsespligt. 

Der afleveres Portfolio-opgaver som dokumentation for deltagelse

Generalprøve 1 fredag den 22. maj kl. 10.30 - 10.50 for førskolebørnene og evt børnehaveklassen på Bakkeskolen Skolebakken.

Generalprøve 2 fredag den 22. maj kl. 11.00 - 11.20 for børnehavebørnene på Ringgården Stengårdsvej 313

Turen til karneval i Glejbjerg fredag den 22. maj med "De blå busser"

Sambaoptog i Glejbjerg  

Turen til karnevallet i Aalborg lørdag den 23. maj 2015 med "De blå busser"

1.       Stort bagage rum under bussen OK.

2.       Vi skal kunne have adgang til bussen, mens vi er i Aalborg således vi kan have personlige ejendele liggende i bussen mens vi går med i karnevalsoptoget og kunne stille instrumenter mm i bussen efter vi har gået turen. OK. Vi aftaler med chaufføren.

3.       Er det den samme bus som vi kører med om fredagen – kan vi lade instrumenterne ligge i bussen. Måske en mulighed.  Lene fra de blå busser undersøger og giver besked.

4.       Vi sminker os når vi er fremme.

Se fotos mm her:    http://aalborgkarneval.dk/ 

I FAQ: Står der: Der stræbes efter en afviklingstid på ca. 4 timer, men der kan være flere timers forskel på, hvornår den første og sidste del af paraden når Kildeparken. Ønsker man derfor at være i paraden længe, opfordrer vi karnevalisterne til at stille sig bagerst på startstederne, ligesom det omvendte gælder, hvis man gerne vil hurtigere igennem.

Optaget ender ved Kildeparken ved Aalborg Station. Indgangen til Kildeparken kan kun ske hvis man har et gyldigt loyalitetsarmbånd (kr 125 på nettet 200 kr på dagen).

Begge dage i samarbejde med GVU hold 42C og Not Big Båt Band -

PS Da vi er til karneval i UC Syddanmark regi - drikker vi ikke øl og spiritus førend optoget er slut og vi er nået til Kildeparken.

4. semester UMD, efteråret 2014 v. Helge og Grethe

Uge

Dag og dato

Musik

Indhold

Drama

Indhold

36

Fre. 5.sept

8.15-11.45

4

8.15-11.45

 • Kultur FOR-MED og AF – kulturproduktion: elementer i opsætning.

 • Helge instrumental u.v. I øver fredag den 12. sept.

 • Bella chau

 • 3 små kinesere  samspil

 • Tjekke grupper

38

Fre. 19.sept

12.35-15.50

4

 

39

Fre. 26.sept

8.15-11.45

4

 

40

Fre.3.okt

8.15-14.10

Grethe (og Helge)

4

8.15-14.10

 • ”Leaving on a jetplane” fælles instr

 • Skabende UMD – Absurd teater – uden ord Scenografi fra musisk input – improvisation – scene 3 pers med musisk improvisation.

 • Æstetik og æstetiske virksomhedsformer. Helge finder musikken

41

Fre. 10 okt

8.15-14.10

6

8.15 - 14.10

48

Tirs. 25.nov

8.15-11.45

4

 

Instrumentalspil. Julemusik.

49

Tirs. 2. dec.

9.05-11.45

3

 

9.05-11.45

Julefest

For de frie bh

50

Ons.10.dec

8.15-11.45

4

 

8.15-11.45

December sjov

51

Ons 17.dec

8.15-11.45*

4

8.15-11.45

December sjov

 

 

 

 

 

 

4

Man 19.jan 2015

8.15-15.50

 

8.15-15.50

Dimissionsprojekt

4

Tirs. 20.jan

8.15-15.50

 

8.15-15.50

Dimission

4

Ors. 21.jan

8.15-15.50

 

8.15-15.50

Dimission

4

Fre. 23.jan

8.15-19.00

 

8.15-19.00

Dimissionsfest

 

 

 

 

 

 

5

Tirs. 27.jan

8.15-15.50

4 OBS 8.15- 11.45

 

Linjefagsuge

5

Ons.28.jan

8.15-15.50

4

8.15-15.50

Linjefagsuge

5

Tors. 29.jan

8.15-15.50

4

8.15-15.50

Linjefagsuge

5

Fre. 30. jan

8.15-15.50

4

8.15-15.50

Linjefagsuge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CKF’er for 4. og 5. semester:

· Brug og betydning af forskellige udtryksformer individuelt, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt

· Brug og betydning af fagets materialer, instrumenter og teknikker

· Arbejde med udtryksformernes sanselige, følelsesmæssige, kropslige og intellektuelle aspekter.

· Skabende processer

5. semester:

· begrunde og udfolde fagets pædagogiske, oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer og

· forstå skabende processers betydning for menneskets udvikling og livsmuligheder

Deltagelsespligten i linjefaget UMD (4., 5. og 7. semester)

I linjefaget UMD udarbejder den studerende en UMD- portfolio, der har til formål at dokumentere den studerendes opfyldelse af fagets deltagelsespligt.

2. semester

Målet er, at den studerende kan tilrettelægge forløb under hensyn til varierende forudsætninger og - inspirere og motivere til brug af musikalske, dramatiske og andre udtryksformer.

Indhold. Musik, drama og teater i pædagogisk perspektiv.  Pædagogisk arbejde. Planlægning, udførelse og evaluering.

Portfolio efter 2. semester:  3 siders skriftlig opgave med pædagogiske og didaktiske overvejelser samt video eller fotos fra projektet.

Studieaktivitetsmodellen.

Instrumentalgrupperne vil også blive til det Pædagogisk projekt - så I kan allerede nu begynde at finde materiale der kan anvendes til projektet.

uge 34  
 1. Præsentation
 2. Stemmeopvarmning  God morgen sol
 3. I det spæde morgengry
 4. Det gælder dig og det gælder mig
 5. Bodypercussion. 1) Basisforløb.
 6. 2. semester overblik. Mål. 
 7. Nedsætte instrumental- og projektgrupper  a 5 studerende.
 8. Hold 1-4 Instrumental. Hold 5-8: Bodypercussion soli.

Guitar:

Guitar . Keyboard køb: http://www.thomann.de/dk/home_keyboards.html

35 8.15-14.00 Hold 1-4 8.15-12.00 Hold 5-8 10.10 -14.00  Instrumental repertoire
 1. Stemmeopvarmning  God morgen sol
 2. I det spæde morgengry 2 stemmigt
 3. Sensommervise
 4. Bodypercussion. HELGE DEMONSTRERER Bodypercussion    Basisforløb. + indianerRåb/maveKlap + basisforløb + lyde/espresso Halt på5 stop
 5. Samba reggae rytmer
 6. På basisforløb 2 evt med Samba reggae rytmer
36 8.15-14.00 Hold 1-4 8.15-11.45  Hold 5-8 10.10 -14.00  Instrumental repertoire

Bodypercussion. HELGE DEMONSTRERER Bodypercussion    Basisforløb. + indianerRåb/maveKlap + basisforløb + lyde/espresso kaffeHalt på5 stop

Stomp.

37 8.15-14.00 Hold 1-4 8.15-11.45  Hold 5-8 10.10 -14.00   Guitar . om stemning
 1. Stemmeopvarmning  God morgen sol
 2. I det spæde morgengry 2 stemmigt
 3. Sensommervise
 4. Bodypercussion.
 5. Ledsagende trommer 
 6. Ledsagende trommer i grupper. Find en sang, rim eller remse (eller lav en ny ). Fremfør for holdet med ledsagende trommerytme. 1. Kun stemme 2. Stemme og trommer

 

38 8.15-15.50 Jeg har anden undervisning fra 10-12.

Hold 1-4 møder 8.15 - 9.45 og 12.35 - 14.10..Hold 5-8 møder 12.35 - 15.50

Læse "Musik som udtryksform"  Kap 5 Musikkens grundbegreber side 109 på Blackboard

 1. Musikkens grundbegreber ved Helge
 2. Gruppearbejder som beskrevet under 1.
 3. Repetition af Bodypercussion.
 4. Repetition af Ledsagende trommer 
 5. Program for 24. september
 6. Hvor mange kommer til koncerten ?
39 10.10-15.50
 1. Fælles kl 10.10  Stemmeopvarmning I det spæde morgengry 2 stemmigt  Bodypercussion.
 2. Instrumentalspil øvning i grupper. Medbring egen guitar og eget keyboard
 3. Opstilling ca 13.00
 4. Generalprøve ca 13.30  -
 5. Koncert kl 15.00 for familie og venner i lokale 3113 med 16 tilhørere

Husk at læse "Musik som udtryksform"  Kap 5 Musikkens grundbegreber side 109 på Blackboard

43 Fredag 8.15 - 14.10       - Projekt start og vejledning.  Vejledning: 12.30 - 14.15
 1. Goddag hej hop
 2. Afro sangtekster -  link til Masefu
 3. Nu ta'r vi på løvejagt
44 Fredag 8.15 - 11.45        - Stemmeopvarmning  "Mørk er november"  Mørk er november melodi  mørk er november node

Kreativ dans KRETIV DANS powerpointt  Folkedanse  Forberedelse af Playback

Playback powerpoint

45 Tirsdag 12.35 -15.50       - Grethe
46 Torsdag 12.35 -15.50      - Playback Playback ppt
47 Tirsdag 12.35 -15.50       - Grethe. Fredag den 22. november opgaveaflevering. 3 normal sider.
48 Tirsdag 12.35 -15.50       - Institutions besøg
49 Tirsdag 12.35 -15.50       - Fremlæggelse Helge og Grethe
50 Tirsdag 12.35 -15.50      - Fremlæggelse Helge og Grethe
51 Tirsdag 12.35 -15.50       - Opsamling på 1. og 2. semester. Helge og Grethe

Evaluering generelt: Gruppe 3. Samarbejde.

uSIDSTE GANG EVALUERING: 5 minutter pr gruppe: A) Gruppen skal spille det nummer I havde med ud i institutionen. Sammenspil og vi skal se individuel spil B) Overvej: Hvordan vil arbejde med instrumentalspil i den kommende tid i gruppen/personligt!
uTag jeres ”Musik og drama” bog med.

Læg jeres opgave ind på BB

 

Læse Elsebeth Kirk: "Musik som udtryksform"

5 Musikkens grundbegreber . 109-129  lægges på Blackboard

Hoved litteratur

Musik og drama

- pædagogisk arbejde

med forskellige målgrupper 

Red. Anne Bloch og Michael Sundorph

344 sider, format 17x22 cm, stift bind

ISBN 978-87-90924-86-7

Kr. 349,-