Guitar

GuitarVideos
Nodepapir
Kvintciklen
Guitar i andre stemninger
Guitar solo pentatone skala
C jam blues og Swinging the blues
Guitar tabulatur

Guitar transponering vha kvintcirkler med clips

Melodi fra Dgi i C G D F
Spillemandsmelodier fra FanÝ
Guitarlitteratur